فراخوان مسابقه بازطراحی لوگو شرکت ایجاد محیط

فراخوان مسابقه بازطراحی لوگو شرکت ایجاد محیط (تمدید شد) شرکت ایجاد محیط در نظر دارد نسبت به  بازطراحی لوگو و نشان سازمان و ارم تجاری خود اقدام نماید. در این راستا از تمامی علاقه‌مندان دعوت به مشارکت می گردد. شرکت هلدینگ ایجاد محیط از شرکت های تابعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خود متشکل از.