شهرک ۱۲۰۰۰ واحدی کرمانشاه

شهرک ۱۲۰۰۰ واحدی کرمانشاه به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع زمین و توسعه پایدار منطقه، از روش‌های پیشرفته شهرسازی و مهندسی استفاده می‌کند. با همکاری مهندسان و معماران مجرب دفتر مهندسی داده، این پروژه به طور دقیق برنامه‌ریزی شده است تا با توجه به محیط زیست، نیازهای اجتماعی و معماری، توسعه‌ای پایدار و سازگار با منطقه را به ارمغان آورد. در طراحی و اجرای این پروژه، اصول بهره‌برداری بهینه از فضا، ایجاد فضاهای سبز و توسعه محیط زیست پایدار در نظر گرفته شده است. با اتکا به تخصص و تجربه تیم مهندسی داده، شهرک ۱۲۰۰۰ واحدی کرمانشاه برای ایجاد یک محیط زندگی بالقوه و مناسب، با تأکید بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنین و توسعه پایدار، در صدد خلق یک نمونه برتر در حوزه شهرسازی قرار دارد.

شهرک ۱۲۰۰۰ واحدی کرمانشاه

شهرک ۱۲۰۰۰ واحدی کرمانشاه به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع زمین و توسعه پایدار منطقه، از روش‌های پیشرفته شهرسازی و مهندسی استفاده می‌کند. با همکاری مهندسان و معماران مجرب دفتر مهندسی داده، این پروژه به طور دقیق برنامه‌ریزی شده است تا با توجه به محیط زیست، نیازهای اجتماعی و معماری، توسعه‌ای پایدار و سازگار با.

نوع پروژه مسکونی
اندازه پروژه 1450000 مترمربع
تاریخ تکمیل در دست اجرا
Dateآگوست 23, 2023