خدمات ما

توان کاری شرکت

توان شرکت در انجام پروژه ها در چهار دسته تقسیم می شود.

دپارتمان انرژی و R&D

بهینه سازی ساختمان در جهت افزایش بهره وری انرژی - مطالعات و طراحی ساختمان های صفر انرژی - شبیه سازی ساختمان در نرم افزارهای روز انرژی و تحلیل باد و تابش و خورشید و اثرات عوامل طبیعی - مطالعات R & D

دپارتمان مدیریت ساخت و نظارت

مدیریت طرح و ساخت، کنترل پروژه، نظارت عالیه و نظارت بر اجرا

دپارتمان مطالعات اقتصادی

مطالعات در زمینه بهره وری سرمایه دولتی در بازار مسکن - ارائه و تحلیل مطالعات اقتصادی پروژه ها با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان - تحقیق و توسعه معماری و ساختمان در راستای اقتصاد مقاومتی

دپارتمان طراحی

طراحی مجموعه های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی - طراحی سازه - طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی - طراحی محوطه سازی و سیویل - طراحی شهرسازی - طرح هادی روستایی - طرح آماده سازی زمین

مراحل ارائه خدمات

به طوركلي مراحل ارائه خدمات اين مهندسين مشاور را مي توان به شرح زير طبقه بندي نمود:

۱٫ برنامه ریزی های اقتصادی

- تحلیل و مطالعات اقتصادی پروژه ها با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان

- مطالعات در زمینه بهره وری سرمایه در بازار مسکن

۴٫ نظارت بر اجرای طرح

- نظارت مقيم كارگاهي

- نظارت عاليه از طريق اعزام كارشناس دفتر مركزي

- مدیریت و کنترل پروژه

۲٫ برنامه ریزی های معماری و شهرسازی

- شهرك سازي و انبوه سازي

- ساختمان هاي آموزشي و دانشگاهي

- ساختمانهاي ورزشي

- واحدهاي مسكوني و آپارتمان ها

- خوابگاه هاي دانشجوئي، كمپ هاي آموزشي

- ترمينال هاي مسافربري دريائي و بين شهري

- كارگاه هاي صنعتي سبك و سنگين

- ساختمان هاي تجاري و اداري

- پروژه هاي رفاهي و عمومي مانند سينما و تئاتر، پناهگاه، هتل و مهمانسرا

- مساجد و ساختمان هاي مذهبي

- سالن هاي اجتماعات و كنفرانس ها

- فروشگاه ها و سوپر ماركت ها

- ساختمان هاي نظامي

۳٫ تهیه نقشه ها و اسناد فنی

- معماري

- سازه

- تاسيسات الكتريكي

- تاسيسات مكانيكي

- برآورد و رسيدگي

روند ارائه خدمات

مطالعات فاز صفر

بررسي و مطالعات مقدماتي به منظور شناخت نيازهاي طرح و تعيين اجراء اصلي و تهيه برنامه با توجه به مشكلات، امكانات و محدوده هاي موثر در تعيين اهداف و چهار چوب هاي اصلي طرح.

برنامه ریزی

تعيين هدف و اصول كلي طرح در رابطه با برنامه هاي عمومي دولت و پيش بيني بودجه طرح

نقشه مقدماتی فاز یک

تهيه نقشه هاي مقدماتي بهمراه گزارشات توجيهي در جهت پاسخگوئي به نيازهاي فني و اصولي كه بعنوان مباني طرح مطرح بوده است

نقشه اجرایی فاز دو

تهيه نقشه هاي اجرائي ساختمان، سازه، تاسيسات مكانيكي و الكتريكي به همراه برآورد هاي مربوطه با توجه به رعايت اصول فني و اقتصادي

نظارت بر اجرا

نظارت بر اجراي كار و همكاري و مديريت در زمان بهره برداري و رفع اشكالات ساختماني.