شهرک ساحلی اکباتان ( بیشه کلاه مرکزی )

ساختمان مرکزی با کاربری مسکونی دارای۳ طبقه روی همکف است.این ساختمان در نقطه مرکزی پروژه ساحل اکباتان در زمینی دایره ای شکل قرار دارد که می تواند به عنوان نقطه عطف پروژه نیز در نظر گرفته شود. این ساختمان جمعا ۳۲ واحد دارد که ۸ واحد آن به صورت دوبلکس طراحی شده است. متراژ کل مجموعه ۱۲۷۰۰ متر مربع می باشد.

شهرک ساحلی اکباتان ( بیشه کلاه مرکزی )

ساختمان مرکزی با کاربری مسکونی دارای۳ طبقه روی همکف است.این ساختمان در نقطه مرکزی پروژه ساحل اکباتان در زمینی دایره ای شکل قرار دارد که می تواند به عنوان نقطه عطف پروژه نیز در نظر گرفته شود. این ساختمان جمعا ۳۲ واحد دارد که ۸ واحد آن به صورت دوبلکس طراحی شده است. متراژ کل.

Dateآگوست 23, 2023