پروژه روستای پایین کوه زنجان

پایین‌کوه (معروف به دربند زنجان) روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان در استان زنجان ایران است.این روستا در دهستان بناب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۹۷ نفر (۱۴۱خانوار) بوده‌است.

محدوده سایت به وسعت تقریبی ۱۸ هکتار می باشد که ۲٫۶ هکتار آن مربوط به زمین های دارای معارض ملکی بوده و حدود ۱ هکتار آن مربوط به توسعه آتی می باشد . بنابراین در مجموع ۱۴٫۴ هکتار زمین موضوع طرح می باشد .

پروژه روستای پایین کوه زنجان

پایین‌کوه (معروف به دربند زنجان) روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان در استان زنجان ایران است.این روستا در دهستان بناب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۹۷ نفر (۱۴۱خانوار) بوده‌است. محدوده سایت به وسعت تقریبی ۱۸ هکتار می باشد که ۲٫۶ هکتار آن مربوط به زمین های.

Dateآگوست 23, 2023