فرهنگشهر شیراز

این پروژه شامل برج مسکونی ۵۷ طبقه و یک مجموعه تجاری دارای ۵ طبقه به صورت مجزا و همچنین ۶ طبقه پارکینگ می باشد که پیش بینی سطح و سطوح به شرح زیر می باشد:

۱٫ متراژ کل زیربنا: ۲۱۱۷۹۱ مترمربع

۲٫ سطح اشغال تجاری: ۷۳۶۰ مترمربع

۳٫ زیربنای ناخالص تجاری:۳۷۰۶۳ مترمربع

۴٫ سطح اشغال مسکونی: ۱۷۴۷ مترمربع

۵٫ زیربنای ناخالص مسکونی: ۹۱۵۷۸ مترمربع

۶٫ تعداد پارکینگ تجاری: ۱۱۶۶واحد

۷٫ تعداد پارکینگ مسکونی: ۵۰۹ واحد

در نظر گرفتن تکنولوژی های جدید در این پروژه در راستای پایدارسازی بنا بوده است. با توجه به تعداد طبقات و حجم بار زیاد بر این بنا نیازمند سازه های خاص مربوط به بناهای بلند مرتبه دیده می شد که به این منظور از سازه با هسته مرکزی استفاده شده است.

فرهنگشهر شیراز

این مجموعه در راستای گسترش الگوهای زندگی مدرن طراحی و شکل گرفته است. فرم اصلی و نوع ساختار شکلی بنا در جهت ایجاد المان های جدید شهری و مونومان سازی بوده و تلاش ها در جهت هویت بخشی و ایجاد تمرکز ویژه بر روی فرم آن بوده است.

نوع پروژه تجاری - مسکونی
اندازه پروژه 211791 متر مربع زیربنا
تاریخ تکمیل 1395/05/31
مشتری شرکت آتی ساز
Dateآگوست 23, 2021