شهرک ساحلی اکباتان ( بیشه کلا غربی )

زون غربی مجموعه ویلاهای بیشه‌کلا شامل ۳۵ ویلا در ۶ تیپ است. تیپ‌های ۱،۳،۴ و ۵ یک طبقه روی همکف و تیپ‌های ۲و۶ دوطبقه روی همکف هستند. نقطۀ قوت ویلاها علاوه بر کیفیت فضای داخلی و فضای سبز، ایجاد کلِ یکپارچه در عین تنوع حجمی و رنگی است. افزون بر اینها، وجود دید به دریا از دیگر نقاط قوت این مجموعه است. تنوع حجمی ویلاها در کنار اشتراکاتی که حجم‌ها دارند در کنار طراحی ویژۀ نماها مجموعه‌ای چشم نواز را ایجاد کرده است. انتخاب رنگ‌ها و مصالح به‌گونه ای است که هماهنگی در عین تنوع ایجاد شده است. برای رسیدن به این امر دو طرح کلی نما برای مجموعه در نظر گرفته شده است که این دو طرح در کنار تنوع حجمی سبب ایجاد هارمونی مناسبی در مجموعه شده است.

شهرک ساحلی اکباتان ( بیشه کلا غربی )

زون غربی مجموعه ویلاهای بیشه‌کلا شامل ۳۵ ویلا در ۶ تیپ است. تیپ‌های ۱،۳،۴ و ۵ یک طبقه روی همکف و تیپ‌های ۲و۶ دوطبقه روی همکف هستند. نقطۀ قوت ویلاها علاوه بر کیفیت فضای داخلی و فضای سبز، ایجاد کلِ یکپارچه در عین تنوع حجمی و رنگی است. افزون بر اینها، وجود دید به دریا.

نوع پروژه شهرک سازی
Dateآگوست 28, 2021