مجتمع تجاری فتح

این مجتمع تجاری در زمینی به مساحت ۱۱۷۰/۵۵ مترمربع در اتوبان فتح واقع گردیده است. این مجتمع دارای۱۸ واحد تجاری در سه طبقه به متراژ خالص ۱۷۵۰متر مربع می باشد. همچنین ۳ طبقه پارکینگ در زیرزمین تعبیه شده است. مساحت ناخالص کل پروژه معادل ۶۵۴۳ مترمربع می باشد.

مجتمع تجاری فتح

این مجتمع تجاری در زمینی به مساحت ۱۱۷۰/۵۵ مترمربع در اتوبان فتح واقع گردیده است. این مجتمع دارای۱۸ واحد تجاری در سه طبقه به متراژ خالص ۱۷۵۰متر مربع می باشد. همچنین ۳ طبقه پارکینگ در زیرزمین تعبیه شده است. مساحت ناخالص کل پروژه معادل ۶۵۴۳ مترمربع می باشد.

Dateآگوست 23, 2021